foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
.

Regulamin Małej Ligi utworzonej przy Stowarzyszeniu
"Z Kopyta Przez Warmię i Mazury" na sezon 2015

1. Niniejszy regulamin dotyczy wyłącznie zasad oraz przebiegu klasyfikacji zawodników
   Małej Ligi w sezonie 2015.   
    Regulaminy poszczególnych zawodów klasyfikacyjnych ustalane będą osobno przez
   każdego z organizatorów zawodów i obowiązywać będą zarówno zawodników objętych,
   jak i nieobjętych klasyfikacją Małej Ligi.

2. Zgłoszenia zawodników przyjmowane są przez cały rok.

3. Zawodnikami Małej Ligi nie muszą być wyłącznie członkowie stowarzyszenia
   „Z Kopyta Przez Warmię i Mazury”.

4. Zawodnicy Małej Ligi podlegają pod trzy kategorie wiekowe:
a) 0-11
b) 12-16
c) 17- i więcej.

5. Zawodnicy niepełnoletni, zostaną przyjęci wyłącznie w przypadku, kiedy okażą pisemną
    zgodę rodziców lub opiekunów.

6. Zawodnicy powinni posiadać zgodę lekarza rodzinnego na udział w cyklu zawodów.

7. Wyznaczona zostanie lista zawodów objętych punktacją Małej Ligi na sezon 2015. 
    Lista zawodów obejmować będzie różne dyscypliny jeździeckie: ujeżdżenie, skoki, 
    Pony Games (dla wszystkich kategorii wiekowych), cross, rajdy sportowe,
    pokazy artystyczne. Zawodnicy będą przez cały sezon zbierać punkty według poniższych 
    zasad:

a) udział w zawodach i ukończenie ich bez dyskwalifikacji – 1 pkt
b) kolejno za zajęte miejsca

miejsce 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
punkty 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

c) w przypadku dyskwalifikacji, zawodnik nie otrzymuje punktów w danej konkurencji.

8. Konkursy skokowe:
a) każdej z kategorii wiekowych przypisane zostaną następujące konkursy:

- I kategoria wiekowa – konkurs klasy mikro – wysokość przeszkód max 40 cm
     (możliwe z osobą towarzyszącą z ziemi - trener, opiekun)

- II kategoria wiekowa – konkurs klasy mini LL – wysokość przeszkód max 70 cm

- III kategoria wiekowa – konkurs klasy LL- wysokość przeszkód max 90 cm

b) dla kucy poniżej 140 cm wzrostu, przeszkody w konkursach obniżone zostaną o 10 cm.

9. W przypadku pozostałych rodzajów zawodów, organizatorzy poszczególnych zawodów 
    ustalają program na miarę poziomu każdej kategorii wiekowej

10. Zawodnicy Małej Ligi, startują w zawodach na równi z zawodnikami nieobjętymi 
      klasyfikacją rankingową.

11. Ranking, lista zawodów i zawodników dostępne będą na stronie www stowarzyszenia 
     oraz na facebooku.

12. Zwycięzcą Małej Ligi będzie zawodnik, który po finałowych zawodach, łącznie uzyska
     największą liczbę punktów (wliczając w to punkty ze wszystkich zawodów
     klasyfikacyjnych sezonu w których brał udział).

 13. Strój zawodnika oraz konia ma być czysty i schludny. Niewymagane jest ubieranie stroju
       galowego, jeżeli zawodnik takiego nie posiada.

14. W trakcie trwania zawodów, wszystkich zawodników obowiązuje postępowanie zgodnie 
      z panującymi regulaminami zawodów oraz stosowanie się do obowiązującego kodeksu 
      postępowania z koniem.

15. Zdyskwalifikowany z dalszej klasyfikacji może zostać zawodnik, który nie przestrzega
     obowiązujących regulaminów i wykazuje się zachowaniem niegodnym jeźdźca,
     a członkowie MKJ Nasza Liga, za niegodne reprezentowanie klubu.

16. Procedura dyskwalifikacji zawodnika zostanie przeprowadzona zgodnie z regulaminem
     stowarzyszenia „Z kopyta przez Warmię i Mazury”.

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich wykorzystania. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

  I accept cookies from this site.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk